Školky

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ruská 527 Masarykova 56 Masarykova 62 U Parku 1610
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Ruská 527 Masarykova 56 Masarykova 62 U Parku 1610

Kalendář akcí

Legenda: Ruská 527 Masarykova 56 Masarykova 62 U Parku 1610

MŠ Hluboká nad Vltavou

MŠ Hluboká nad Vltavou

Filosofií naší mateřské školy je rozvoj samostatného a zdravě sebevědomého dítěte přirozenou výchovou.

„Žádná práce nemůže být plodná, pokud není konána s vnitřním zaujetím a radostí”

Cílem předškolního vzdělávání je vedení dítěte k získání přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti a vytvoření základních kompetencí pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, přiměřeně k věku dítěte.. Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Jde o cílevědomý a plánovaný proces, ve kterém mají být vyváženy spontánní a řízené aktivity vzhledem k potřebám a možnostem dítěte.

Ve výchovně-vzdělávací práci vycházíme z Rámcového programu předškolního vzdělávání, snažíme se nabídnout všem dětem kvalitní standardní i nadstandardní péči – kurzy bruslení, plavání, výuka cizího jazyka, kulturní a sportovní akce, akce společné pro rodiče a děti…

Všechny pedagogické pracovnice se snaží o to, aby všechny děti, které odchází z mateřské školy, se cítily šťastně a spokojeně. Jejich start do dalšího života by měl navazovat na základy, které se vytvořily právě v kolektivu předškolního zařízení.